หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ = Public administration : concept and processes /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
350 ว689ห 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
275 หน้า ; 21 ซม.