การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
351.593 ว689ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Physical description
321 หน้า