การพัฒนาองค์กรชุมชน /

ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร
Corporate Author
ณรงค์ หุตานุวัตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
307.14 น429ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
219 หน้า ; 21 ซม.