พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค /

ผู้แต่ง
รัตนา สายคณิต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
339 ร375พ 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
301 หน้า