เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน !

ผู้แต่ง
เอปสไตส์, โรเบิร์ต
Corporate Author
ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2