ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 = Satisfaction from Work Performance of Government Officials in the Office of Suratthani Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
ระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 650.13 ร267ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฑ), 170 หน้า ; 30 ซม.