การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ A CASE STUDY OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR EDUCATINALLY DEPRIVIED CHILDREN AT BAN TONGKAY SCHOOL, NONGKWAI SUB-DISTRTICT, HANGDONG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

ผู้แต่ง
ณัฐชานนท์ อาภสฺสโร(อารี),พระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.9 ณ261ก 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ญ)239 หน้า ภาพประกอบ