แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน = EDUCATION ADMINISTRATIN APPROACH OF THAI SANGHA IN CONTEXT OF MODERN THAI SOCIETY /

ผู้แต่ง
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 ธ353น 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฐ) 412 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.