ลายแทงของสุนทรภู่ /

ผู้แต่ง
ทศพร วงศ์รัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วันทูปริ้นท์, 2552