พระธาตุ : กุสลลักข์ในพุทธศาสนา หมุดหมายทางภูมิศาสตร์ในอุดมคติถึงเครือข่ายชุมชนล้านนาในแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน /

ผู้แต่ง
สิทธิพร เนตรนิยม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ส234พ 2522
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2522
Physical description
130 หน้า : ภาพประกอบ