พระพุทธศาสนากับระบบสมณศักดิ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนะของนักวิชาการพุทธศาสนาและพระนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา = BUDDHISM AND HONORIFIC RANKS : A CASE STUDY OF BUDDHIST SCHOLARS AND STUDENT MONKS' ATTITUDES IN HIGHER EDUCATION

ผู้แต่ง
พระมหาวิเชียร สายศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 207 ว559พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
Physical description
(ก-ญ), 283 หน้า ; 30 ซม.