การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /

ผู้แต่ง
ประสิทธ์ ทีฆพุฒิ
Corporate Author
ครรชิต มาลัยวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
004 ป413ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โครงการไอซีที-เทเลคอม ออนไลน์, 2549
Physical description
184 หน้า