รูปแบบและพิธีกรรมในประเพณีการทอดกฐินของไทย = FORMAT AND RITE IN KATHIN TRADITION OF THAILAND

ผู้แต่ง
วิไล ลักษ์แก้วมณีศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2550