ภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

ผู้แต่ง
มงคล เดชนครินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 ม114ภ 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Physical description
110 หน้า