ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป /

ผู้แต่ง
หยุด แสงอุทัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประพายพรึก, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12