สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง = Society Econimics and Politics /

ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
300 ก768ส 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
239 หน้า : แผนที่