เครื่องมือทางวัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
พิทยา ว่องกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1