นวจันรา = New Moon /

ผู้แต่ง
เมเยอร์, สเตฟานี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์เปรียว, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2