รู้ทัน "อุปกิเลส" อุปสรรคขัดขวางทางนิพพาน ชำระใจให้ไร้ทุกข์ (เล่ม 2) /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 พ336ร 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรีน ปัญญาญาณ, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
168 หน้า