1421 ปี ที่จีนต้นพบโลก = THE YEAR CHINA DISCOVERED THE WORLD

ผู้แต่ง
เมนซีส์, กาวิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
910.4 ม779ห 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
579 หน้า