ชีวประวัติของข้าพเจ้า = My Life is my message

ผู้แต่ง
คานธี,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บ้านพระอาทิตย์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11