ชีวประวัติของข้าพเจ้า = My Life is my message

ผู้แต่ง
คานธี, โมหันทาส การามจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.254 ค333ช 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บ้านพระอาทิตย์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11
Physical description
368 หน้า