กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 พ349ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
182 หน้า : ภาพประกอบสี