ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ /

ผู้แต่ง
บังอร ปิยะพันธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959 บ248ป 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
274 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.