การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Development /

ผู้แต่ง
สุจิตรา ธนานันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4