รวมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง
ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2550