ไกลบ้าน (เล่ม 1-3)

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : วิสดอม พับลิชชิ่ง, 2552