พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
กฤษณพงศ์ กีรติกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ก278พ
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
287 หน้า : ภาพประกอบสี