"การเมือง"ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เล่ม 1 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320 ก475 2554
พิมพ์ลักษณ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554
Physical description
1243 หน้า ; 30 ซม.