การวิจัยและการรายงาน = Research and reporting /

ผู้แต่ง
สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล
Corporate Author
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1