ใต้ต้นโพธิ์ : จากเนรัญชราถึงกุสินารา /

ผู้แต่ง
นวพร เรืองสกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, 2548