ประวัติศาสตร์พม่า = A history of Burma /

ผู้แต่ง
ทินอ่อง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551