ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา /

ผู้แต่ง
เรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์), พันตรี หลวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.6 ร855ร 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(9), 362 หน้า