ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา /

ผู้แต่ง
เรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์),
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2