สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ผู้แต่ง
วินัย วีระวัฒนานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3