พระมหากรุณาธิคุณดุจแผ่นดินและดวงตะวัน /

ผู้แต่ง
สมพร เทพสิทธา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1