ชีวประวัติของข้าพเจ้า /

ผู้แต่ง
คานธี,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14