ชีวประวัติของข้าพเจ้า /

ผู้แต่ง
คานธี, โมหันทาส การามจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.254 ค333ช 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14
Physical description
320 หน้า : ภาพประกอบ