ศิลปะการแสดงโนรา : การอนุรักษ์ การพัฒนา และการสืบสวน /

ผู้แต่ง
บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1