เสรีไทยวีรกรรมกู้ชาติ /

ผู้แต่ง
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1