ตำราผู้ดูแลระบบยูนิกซ์/ลีนุกซ์และการเขียนโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Mastering Unix/Linux Administrator and Network Programming /

ผู้แต่ง
สานนท์ ฉิมมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอเชียดิจิตอล การพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1