คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา /

ผู้แต่ง
ระพีพรรณ ใจภักดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
720.9593 ร245ค 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
191 หน้า : ภาพประกอบ