ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 พ331ท 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สพธรรมิก, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
187 หน้า ; 19 ซม.