พุทธศาสนวิทยา /

ผู้แต่ง
แสง จันทร์งาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3