ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
หัสเดชะ สิงหวิริยะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3