กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับคุณภาพของงาน /

ผู้แต่ง
โตโยซาวา, โตโย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6