บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 จ657บ 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : เลี่ยงเชียง, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
Physical description
23, 13, 97 หน้า : ภาพประกอบ