สาวงามตาบอดทั้งสิบสอง /

ผู้แต่ง
มหรรณพ โฉมเฉลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2545