ตำนานความฝัน : การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ของบุคคลดังและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ /

ผู้แต่ง
ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอส.เจ.อาร์.กราฟฟิค, 2551