ชำแหละรามเกียรติ์ตามหลักพุทธธรรม /

ผู้แต่ง
ภิกขุ โพธิ์แสนยานุภาพ
Corporate Author
พระโพธิ์แสนยานุภาพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือธรรมบูชา, 2532
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2