ก่อนอาทิตย์อัสดง : ต้อนรับความตายด้วยใจสงบ /

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ996ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
211, [3] หน้า : ภาพประกอบ