ธรรมประทีป /

ผู้แต่ง
พระพรหมมุนี สุวจเถร (ผิน ธรรมประทีป)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2