ขึ้นสู้บนภูพยัคฆ์ : ปัญญาชน-สู่-หนทางปฏิวัติ /

ผู้แต่ง
สิริลักษณ์ จันทรวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549